อ.ม.ป.ยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ป้ายแดง
Kidbright รับทุนและนำเสนองานรอบสอง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยินดีกับครูฝึกและนักกีฬา คุณได้ไปต่อ กีฬานักเรียนนักศึกษา จ.นครสวรรค์
อมป.ร่วมด้วย สพป.นว2 พร้อมลุย PISA กับ 20 นักเรียน
รร.อนุบาลแม่เปินร่วมต้านยาเสพติด เราไม่เสพ เราไม่ขาย
กิจกรรมวันไว้ครู ปี ๒๕๖๑
Say NO!!! เด็กแม่เปินไม่เล่นพนันบอล
Kide bright โปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
คณะครูโรงเรียนอนุบาลแม่เปินฯ อบรมเตรียมความพร้อม PISA กับ ศูนย์ PISA ประเทศไทย
ขอบคุณ มูลนิธิวิญญูคุวานันท์ มอบอุปกรณ์กีฬาแก่รร.อนุบาลแม่เปิน
เจ๋งนักเรียนอนุบาลแม่เปินฯเข้าแข่งขันโปรแกรมแห่งประเทศไทย (NSC2018)
เด็กและเยาวชนดีเด่นปี 61 เข้ารับโลห์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค่ายดุริยางค์ อ.ม.ป.
ไม่ซื้อ ไม่สูบ
กิจกรรมเพื่อพ่อ ร.๙ ขอปวงชน

 

 

     โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมให้เกิดกับนักเรียน และได้รู้จักกิจกรรมของ วันพระ ขึ้น-แรม 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ ของทุกเดือน อีกทั้ง ช่วยส่งเสริมกิจกรรมสามัคคีวิถีพุทธ ประสานสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน และนักเรียนได้ทำบุญในวันพระ โดยจัดตารางนำนักเรียนทำบุญทุกวันพระที่ตรงกับวันปฏิบัติราชการโดยผลัดเวรเปลี่ยนการไปตามระดับชั้น เพื่อต้องการมุ่งเน้นให้นักเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม แสดงออกถึงความเคารพ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนตามหลักธรรมพุทธศาสนสุภาษิต มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ กตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ  รู้จักสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข

 

                       

                   

                   

                   


 

 

65598
TodayToday11
YesterdayYesterday83
This_WeekThis_Week413
This_MonthThis_Month2011
All_DaysAll_Days65598