เดิมโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์  จนปี พ.ศ. 2530  จึงแยกเขตการปกครองเป็นกิ่งอำเภอแม่วงก์  และปี พ.ศ. 2539 
แยกเขตการปกครองเป็นกิ่งอำเภอแม่เปิน ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 448  หมู่ 5 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150  จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2518  มีประชาชน บริจาคที่ดินจำนวน  37 ไร่ 10 ตารางวา  จัดสร้างโรงเรียน เดิมชื่อโรงเรียนธนู อยู่สุข  โดยมีนายธนู   อยู่สุข  เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้น  โดยเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  2 ห้องเรียนและเปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี  จนกระทั้งปี พ.ศ. 2520  จึงขอเปิดเป็นเอกเทศ 
ชื่อ โรงเรียนบ้านตลุกตาสาม  และจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนเพิ่มในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2542   จึงเปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) จนถึงปัจจุบัน
  • ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้ขยายชั้นเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
    จำนวน 1 ห้องเรียน
  • ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้ขยายชั้นเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
    จำนวน 1 ห้องเรียน
  • ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้ขยายชั้นเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    จำนวน 1 ห้องเรียน

                                                           

                                                   


 

 

 

 

 

 

 

118429
TodayToday25
YesterdayYesterday27
This_WeekThis_Week25
This_MonthThis_Month896
All_DaysAll_Days118429