วิสัยัทศน์ : BEST = Believes Education of Meapoen Sufficiency Economy Teamwork

 เดิมโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์  จนปี พ.ศ. 2530  จึงแยกเขตการปกครองเป็นกิ่งอำเภอแม่วงก์  และปี พ.ศ. 2539 
แยกเขตการปกครองเป็นกิ่งอำเภอแม่เปิน ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 448  หมู่ 5 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150  จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2518  มีประชาชน บริจาคที่ดินจำนวน 37 ไร่
10 ตารางวา จัดสร้างโรงเรียน เดิมชื่อโรงเรียนธนู อยู่สุข โดยมีนายธนู อยู่สุข เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้น โดยเป็นอาคารเรียนชั่วคราว 2 ห้องเรียนและเปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน
บ้านตลิ่งสูงสามัคคี จนกระทั้งปี พ.ศ. 2520  จึงขอเปิดเป็นเอกเทศ ชื่อ โรงเรียนบ้านตลุกตาสาม  และจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

  • ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนเพิ่มในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2542   จึงเปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) จนถึงปัจจุบัน
  • ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้ขยายชั้นเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
    จำนวน 1 ห้องเรียน
  • ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้ขยายชั้นเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
    จำนวน 1 ห้องเรียน
  • ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้ขยายชั้นเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    จำนวน 1 ห้องเรียน

 

0d125ba3 55e6 4dc2 91c2 79a0af15d2df 1

 

373457848 1243849882957791 2342994519670233104 n